Stubstad Betong AS bruker kjerneboring når vi skal bore hull til gjennomføringer i betong. Selve boret er en hul sylinder, eller en sirkel-formet sag, som sager ut hullet. Kjerneboret (sagbladet) har lameller med innstøpte diamanter som gjør det mulig å bore i ekstremt harde materialer.

For å motvirke varmgang i boret bruker vi vann til avkjøling.

Vi blir forespurt om betongboring for rørleggere, elektrikere, privatpersoner og andre. Skal det et vannrør gjennom en betongvegg, eller elektriske ledninger som skal legges om, må det bores. Ønsker du en ventil i et tett rom med betongvegger, kan du kontakte oss