Enten du skal ha ny garasje, grunnmur til hus eller hytte, eller forstøtningsmur – Stubstad Betong AS setter opp skikkelig forskaling, armering og fyller i betong. Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen mur, støp og forskaling, og vi samarbeider tett med våre leverandører for å finne de beste løsningene for ditt prosjekt.